ZZPRC Elektrowni Bełchatów

Strona główna
Aktualny czas
24 Stycznia 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Chwalibóg, Felicja,
Mirogniew, Rafał,
Rafaela, Tymoteusz
Do końca roku zostało 342 dni.
Menu witryny
Strona główna
W Związku
W Elektrowni
W PGE i PGE GiEK
W Energetyce
Przegląd prasy
Forum, OZZZPRC
Płace
Kącik prawny
Władze Związku
Zasiłki statutowe
Prawo
O Nas
Przydatne linki
Nasze Galerie
Na wesoło
PZU Bolero
Napisz do nas
Administrator

Andrzej Jaruszewicz nie żyje.
Autor: Andrzej Nalepa   
12.01.2018.

 

Z przykrością informujemy, że po ciężkiej chorobie w środę 10 stycznia zmarł wieloletni Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Bełchatów.

W trakcie Jego  kadencji pełnionej w latach 1999 – 2007  udało  się wprowadzić wiele korzystnych dla pracowników zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
W okresie kilku miesięcy 2004r trwały negocjacje z Jego udziałem, które zaowocowały podpisaniem 22.12.2004r Umowy Społecznej, gwarantującej dalsze nasze zatrudnienie i zapewnienie wzrostu wynagrodzeń.

Ze Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Bełchatów związany był od samego początku.   

Urodził się 14.10.1960 roku, zmarł mając  57 lat. Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę.
Pogrzeb odbędzie się w środę, 17.01.2018. Msza święta rozpocznie się o godzinie 14.00 w kościele Parafii Wszystkich Świętych w Grocholicach.

 

Zmieniony ( 13.01.2018. )
 
Miał być nie do przyjęcia - został podpisany
Redaktor: Administrator   
19.12.2017.

Po informacji o podpisaniu przez Rząd pakietu zimowego w necie cisza. Większość dziennikarzy chyba jeszcze nie wyszła z szoku!

Jeszcze chwilę temu słyszało się ze strony praktyków , że proponowany przez Unię europejską pakiet zimowy zawiera limity emisji , zarzynające polską energetykę .

Fachowcy z branży energetycznej zgodnie podkreślali, że limit emisji CO2 na jedną kilowatogodzinę (kWh) w wysokości 550 g CO2, na obecnym poziomie rozwoju techniki wyklucza elektrownie węglowe.

Polska jeszcze nie tak dawno wyraźnie szukała sojuszników do odparcia tych propozycji.

Zawarte porozumienie zakłada, że ten limit będzie obowiązywał, ale wobec istniejących elektrowni dopiero od 2031 r. Polska, jak poinformowała PAP w nocy przedstawicielka estońskiej prezydencji, poparła te zapisy.

Szokujące wydaje się być nie tyle podpisanie tego pakietu eliminującego w perspektywie energetykę węglową, ile fakt szokującej zmiany narracji polskiego rządu.

Nie wiem, czy w szufladach możnych tego świata leżą technologie zimnej syntezy lub inne wynalazki o czym wie Rząd  czy też planujemy wyjście z Unii w horyzoncie 2030-35 r., albo popłynie do nas prąd „europejski” a energetyka będzie następną ofiarą jaką złożymy w ramach jednoczenia się z  Unią europejską.

Pytanie oczywiście, jak branży górniczej i energetycznej Rząd wytłumaczy tę woltę.

Nie chce mi się wierzyć , że deal o jakim się tu i tam mówi o tym, że zgoda na pakiet przez Polskę w zamian za odpuszczenie nacisków w sprawie reformy sądownictwa przez Unię jest prawdą.

Z niepokojem czekam na wyjaśnienie tej niespodziewanej zmiany stanowiska.

Wybory niebawem , energetyka i górnictwo to znaczący, także ilością wyborczych głosów sektor. Oczekuję , że wyjaśnienie będzie szybko oraz ze będzie sensowne i wiarygodne. Miły uśmiech nowego Premiera może nie wystarczyć…

Zmieniony ( 20.12.2017. )
 
Nie ma jak CUW :)
Autor: Andrzej Nalepa   
12.12.2017.

Projekt konsolidacji służb informatycznych w PGE S.A. realizowany w spółce PGE Systemy zaczyna dawać efekty – nie wiemy, czy zgodnie z planem, ale zawsze…

Zgodnie z procedurą zgłaszamy usterkę pod nr w PGE Systemy.

"Treść Zgłoszenia:

seria 491-7927
konica minolta c3350
lokalizacja: ELB XX, pokój XX
Użytkownik zgłasza uszkodzenie drukarki, Brak możliwości xerowania.
Prośba o dostarczenie innego urządzenia do xero na czas naprawy drukarki."

Dodatkowo zgłosiliśmy prośbę o wgranie softu, aby z PDF-a nie drukowały się „krzaczki” zamiast tekstu (nie było z tym problemów, ale administrator musiał chyba coś "poprawić").

Poniżej zamieszczamy odpowiedź od ServiceDesk w sprawie realizacji zgłoszenia:

"Prace nad Pani/Pana Zgłoszeniem XXXXX zostały zakończone.

Aktualna polityka napraw prowadzona przez kierownictwo nie pozwala na naprawę starszych drukarek na terenie ELB: brak serwisantów i narzędzi oraz całkowicie zablokowana możliwość zakupu części wymiennych. Jedyną ścieżką naprawy starych drukarek jest wysyłka do serwisu zewnętrznego w Koninie - pytania o możliwość takiej naprawy należy kierować do pracownika ELB - dział TMA.

Dodatkowo LWI PGE Systemów nie dysponuje obecnie ani jedną drukarką zastępczą."

Można?, można. Usterka usunięta. Pogratulować. Podejrzewam, ze podobny wynik dadzą, jeśliby doszły do skutku, konsolidacje innych sektorów działalności!

Usterkę zgłosiliśmy ponownie, drukarka nie przyjęła tego do wiadomości i dalej nie kseruje ani nie drukuje PDF-ów...

Zmieniony ( 13.12.2017. )
 
Socrates o bieżacym stanie spraw
Redaktor: Administrator   
23.11.2017.
W ostatnich dniach otrzymaliśmy od firmy SOCRATES informację o bieżącym stanie spraw dotyczących członków Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Bełchatów a dotyczącym dochodzenia przed sądami …(kliknij aby przeczytać całość)
Zmieniony ( 05.12.2017. )
 
Wydzielaniu bez uzgodnień związki zawodowe mówią NIE!
Autor: Andrzej Nalepa   
03.11.2017.

W PGE  trwają prace nad koncepcjami , które doprowadzić mogą do wyłączania części struktur z obszaru dzisiejszej działalności pracodawców. W związku z tym na ostatnim posiedzeniu PZZ „Miedza” poinformowaliśmy Zarząd PGE GiEK S.A. o stanie prawnym w tym zakresie.

Otóż w Elektrowni Bełchatów mamy stan po referendum strajkowym w związku ze sporem wszczętym o nieprzestrzeganie podpisanych Umów i Porozumień. W przypadku prób wydzielania części przedsiębiorstwa pracodawcy bez uzgodnienia tego ze związkami zawodowymi może być podjęty strajk.

Porozumienie podpisane w dniu 10 grudnia 2013 roku w Rogowcu kończące ówczesny spór zbiorowy jest konkretne w tym zakresie, cyt:

„§9

Pracodawca i Spółka zobowiązują się uzgadniać ze Związkiem Zawodowym wszelkie działania mające za przedmiot wydzielenie części przedsiębiorstwa Pracodawcy, w szczególności Służb Remontowych. Pracodawca i Spółka, w przypadku braku uzgodnień ze Stroną Związkową, zobowiązują się nie dokonywać żadnych czynności prawnych w wyżej wymienionym zakresie.

§10

Strony zgodnie oświadczają, że podpisanie niniejszego Porozumienia skutkuje zakończeniem wszystkich istniejących na dzień podpisania niniejszego Porozumienia sporów zbiorowych z Pracodawcą.

§12

Pkt 9. Niniejsze Porozumienie jest źródłem prawa pracy w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy. Implementacja postanowień Porozumienia do wewnętrznych aktów prawa pracy nie skutkuje utratą jego charakteru jako samoistnego źródła prawa pracy.”

Prezes Zawada podszedł do sprawy poważnie deklarując, że w przypadku zamiaru działań , po okresie analiz , podjęte będą ze związkami konieczne rozmowy w tym zakresie. Zupełnie inaczej zachował się Dyrektor Elektrowni podważając istniejące zapisy, jakby konieczność uzgadniania była mu nie na rękę. Powstaje oczywiście pytanie, czy dyrektor będąc stroną zacytowanego powyżej dokumentu zamierza go przestrzegać, czy też planuje wojenną ścieżkę w tym zakresie a deklaracja , że pracownicy są największą wartością jest dla niego tylko czczą gadaniną?

Dodam, że porozumieniem tym wprowadzony był równocześnie niekorzystny dla pracowników mechanizm wzrostu wynagrodzeń. Oddanie części uprawnień było więc obustronne.
Daje się przy tym zauważyć, że pracodawca jest w swoim twierdzeniu niespójny z wcześniejszym postępowaniem.
 
Przypomnę , że 30.06.2014 roku zawarł w oparciu o ww. Dokument Umowę transferową przy przekazywaniu pracowników służb obszarów zakupów Oddziału Elektrownia Bełchatów do PGE GiEK S.A. 
 Zacytujmy §7 pkt1 z tejże Umowy:
„Mając na uwadze fakt, iż w toku rokowań i mediacji Pracodawca dotychczasowy i Spółka zwrócili się o zgodę na czynności przewidziane w §9 Porozumienia z dnia 10 grudnia 2013r., Strony dopuszczają transfer Pracowników w ramach obszarów zakupów i skarbu będący konsekwencją zakończenia procesu konsolidacji organizacyjno - prawnej Spółki, przy zachowaniu dotychczas nabytych uprawnień pracowniczych i związkowych, w zakresie przedmiotowym, podmiotowym i czasowym.”
Obawiam się , że czas zatarł Dyrektorowi precyzję widzenia podpisywanych kilka lat temu umów i porozumień. Dlatego też, aby uniknąć niepotrzebnych napięć i nieporozumień zalecamy na długie jesienne wieczory lekturę owych dokumentów.
Zmieniony ( 03.11.2017. )
 
500+ dla pracowników?
Autor: Andrzej Nalepa   
12.10.2017.

PGE jest spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Nic więc dziwnego, że po rządowym programie 500+ dla rodzin z dziećmi, 500+ dla emerytów, dodatkowych darmowych ubezpieczeń z deficytowego KRUS, także pracownicy oczekują 500+ dla zarabiających na te rządowe programy.

Kilka lat temu w PGE wprowadzono porozumienie blokujące wzrost wynagrodzeń . W zamian pracownicy otrzymali gwarancje zatrudnienia do końca 2017r. Ponieważ okres gwarancji właśnie się kończy, skończyć powinien się również okres blokowania wzrostu wynagrodzeń w grupie PGE.

Za zgodą PGE Zarząd  PGE GiEK S.A. prowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi celem modyfikacji dzisiejszej regulacji. Że nowy mechanizm jest pilnie potrzebny najlepiej dowodzi coraz większe niezadowolenie społeczne z dotychczasowego rozwiązania, jak również desperacja części organizacji związkowych, które wypowiedziały pracodawcy ten element Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.(Oddział Bydgoszcz).

Ponieważ rozmowy trwają, nie będziemy na razie ich oceniać. Jednak ich dynamika jak na razie sprawia wrażenie gry na zwłokę, co przy stałym narastaniu niezadowolenia pracowników, nie nastraja optymistycznie.

 

Zmieniony ( 12.10.2017. )
 
Pismo członka Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. do Prezesa Zawady
Autor: Andrzej Nalepa   
31.07.2017.

Na prośbę członka Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A.  Pana Krzysztofa Rybaka zamieszczamy pismo jakie skierował on do Prezesa Spółki Pana Sławomira Zawady. Krzysztof Rybak zasiada w radzie nadzorczej po wybraniu go na to stanowisko przez pracowników PGE GiEK S.A.

Pan
Sławomir Zawada
Prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Niniejszym proszę o podjęcie działań w następujących sprawach:

1)    Przyznania dodatkowego dnia wolnego płatnego tym pracownikom PGE GiEK SA, którzy nie otrzymali takiego wolnego w dniu 05.12.2016 r. Jako termin dodatko­wego dnia wolnego proponuję 16.08.2017 r.

Wnoszę przy tym o przyjęcie zasady, że jeżeli Dzień Energetyka, czy Dzień Górnika przypadnie w dniu wolnym od pracy, to aby taki dzień był „oddany” pracownikom Spółki w jednym z wcześniejszych lub późniejszych dni roboczych w danym roku.

2)    Podwyższenia stawek zasadniczych wszystkim pracownikom Spółki w 2017 r.

UZASADNIENIE
    (Kliknij aby przeczytać całość
)

 

Zmieniony ( 01.08.2017. )
 
Czy GIEK SA nadzoruje łamanie prawa?
Autor: Andrzej Nalepa   
20.04.2017.

Oto przebieg zatrudnienia Pani NN (nazwisko znane redakcji):

Bestur sp. z o.o. od 21.12.2009 do 31.12.2011

od 21.12.2009 do 20.03.2009 - umowa na okres próbny

od 21.03.2009 do 31.12.2011 - umowa na czas określony

 

/od 21.12.2009 do 31.08.2010 - sprzedawca

Od 01.09.2010 do 30.11.2010 - pomoc kuchni

Od 01.12.2010 do 31.03.2011 - sprzedawca

Od 01.04.2011 do 31.05.2011 - pokojowa

Od 01.06.2011 do 31.12.2011 – sprzedawca/

Umowa uległa rozwiązaniu na mocy porozumienia stron.

 

Elbest sp. z o.o. od 01.01.2012 do 30.03.2013 –pokojowa w tym:

od 01.01.2012 do 30.03.2012 - umowa na okres próbny

od 31.03.2012 do 30.03.2013 - umowa na czas określony

Umowa uległa rozwiązaniu z upływem czasu na jaki była zawarta.

Elbest sp. z o. o. Oddział  Wawrzkowizna od 31.03.2013 - pokojowa (migracja z centrali)

od 31.03.2013 do 30.03.2015 - umowa na czas określony

od 31.03.2015 do 30.03.2017 - umowa na czas określony

Wydawać by się mogło , że pracownik z taką historią świadczenia pracy na rzecz Elbest powinien otrzymać umowę o pracę na czas nieokreślony. Przypomnijmy Elbest jest to spółka z grupy PGE,  nadzorowana przez PGE GiEK S.A. Niestety Prezes widzi to inaczej…

Nie rozumiemy dlaczego? Czy dopiero po 9 latach firma dostrzegła, że pracownik się nie rozwija - nie  zna co najmniej kilku języków obcych, nie zrobił w międzyczasie wyższych studiów czy też jest za mało kreatywny? A może po prostu nie należy do odpowiedniej organizacji? Nie wiemy, ale wie to z pewnością prezes spółki.

W każdym razie tym artykułem ostrzegamy innych chętnych do pracy w Grupie Elbest. Tu kodeks Pracy traktuje jak powyżej widać.

Czy firma, w której tak traktowani są pracownicy powinna nadal korzystać ze wsparcia związków zawodowych? Przypomnijmy, że firma korzysta z przychylności związków zawodowych, które Pracownikom PGE GiEK gwarantują w regulaminach korzystanie  z jej obiektów przy wsparciu środkami z ZFŚS.

Jesienią planowana jest modyfikacja Regulaminu w Elektrowni Bełchatów. Jakie stanowisko w ww. kwestii zajmie ZZPRC będzie podyktowane również analizą powyższego przypadku.

I jeszcze jedno, czy korzystając z obiektów Elbest sp. z o.o., gdzie tak podchodzi się do pracowników, będziemy czuli zadowolenie i satysfakcję?

Zmieniony ( 31.07.2017. )
 
Komentarz prawie polityczny?
Autor: Andrzej Nalepa   
15.04.2017.

Brak dialogu to też polityka

W PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów  odbyło się okresowe spotkanie dyrekcji z kadrą kierowniczą oddziału. Po spotkaniu do kierowników przesłany został mail w którym znalazł się poniższy tekst:

Wszelkie spotkania z przedstawicielami rady nadzorczej lub organizacji społecznych mogą odbywać się tylko jako spotkania zorganizowane przez wydział DO lub DL. Wszelkie inne wiece masówki, spotkania i pogadanki są nielegalne”.

Rozumiem, że wraca nowe. I to nawet bardzo, bo sprzed lat 90 ubiegłego wieku.

Komu zależy na tym aby robić sobie z pracowników i związków zawodowych przeciwnika a nie sojusznika?

Co bym nie napisał złego o poprzedniej ekipie zarządzającej PGE GiEK S.A. to takiej arogancji wobec strony społecznej nie pamiętam.

Jesteśmy za PIS-em bo oczekujemy prawdziwego dialogu społecznego. Rozmów i szukania rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez obie strony. A co mamy – czytaj powyżej.

Na szczeblu krajowym reformy i poszukiwanie prawdy nadal znajdują poparcie społeczne, jednak z takim podejściem „w terenie” wybory lokalne (w 2018r) mogą znów zaskoczyć wynikami!

A może zawłaszczone przez partie polityczne spółki już będą miały taką przypadłość niezależnie od kolorytu ekipy rządzącej? Może to nie patologia a nasze niedostosowanie? Brak zrozumienia dla sytuacji.  Wszak zwycięska partia zawsze jakoś musi się okupić swoim działaczom. Toż to prawdziwi, żądni kasy obywatele a nie jacyś altruiści!

Czy jeśli dostrzega się to mając prawie 60lat i jeśli ciągle wywołuje to zdziwienie i oburzenie  oznacza to zdrowy wzrok i kręgosłup moralny  czy raczej niedostosowanie?

Chciałbym wierzyć , że to pierwsze.

Kolejny maraton wyborczy zaczyna się już w przyszłym roku…

Zacytujmy jeszcze raz

 „Wszelkie spotkania z przedstawicielami rady nadzorczej lub organizacji społecznych mogą odbywać się tylko jako spotkania zorganizowane przez wydział DO lub DL. Wszelkie inne wiece masówki, spotkania i pogadanki są nielegalne”.

Może zarządy zwiazków zawodowych działąjęcych w Elektrowni Bełchatów powinny w tym kontekście uznać za nielegalne spotkania z taką dyrekcją?

Zmieniony ( 18.04.2017. )
 
Czy reanimacja dialogu społecznego się powiedzie?
Redaktor: Administrator   
07.04.2017.

W środę 5 kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu PGE S.A. z przedstawicielami związków zawodowych elektrowni i kopalni Bełchatów.

Poruszone zostały kwestie ostatnich zwolnień pracowników, wzrostu płac, inwestycji oraz planów zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi na emerytury pracowników w ramach PPE (pracowniczych programów emerytalnych). Dyskusja była momentami  burzliwa, czasami niektóre kwestie budziły zdziwienie, ot choćby informacja Prezesa PGE Baranowskiego , że w kontaktach z niektórymi związkowcami przekazywane były wyraźne sygnały o zaostrzeniu podejścia do korzystania ze służbowych komputerów (listopad 2016).  Ale tak to już bywa, jak się rozmawia z wybrańcami (samozwańcami) - informacje nie trafiają do szerszego grona... 

Czy spotkanie przyniesie spodziewane skutki?

Poczekamy, zobaczymy. Ostatnie zdarzenia spowodowały wg. naszej wiedzy fatalny wręcz stan skonfliktowania władz spółki z pracownikami.

W toku dyskusji problem został mocno wyeksponowany.  W sprawie zgłaszanej już wcześniej narastającej presji na wzrost wynagrodzeń pojawiła się szansa renegocjacji stosowanego dzisiaj „mechanizmu…”

Z kolei na podniesienie sprawy inwestycji  uzyskaliśmy enigmatyczne odpowiedzi tak, że zacytowanie znanych już z innych spotkań sformułowań w stylu ”analizujemy , negocjujemy , czekamy na wynik negocjacji  z UE" , będzie najwłaściwszym podsumowaniem.

Inny drażliwy temat wynikający z naszej ostrożności, to sprawa planów ewentualnego zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi na PPE przez TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) utworzone przez PGE. Ale o tym szerzej napiszemy w stosownym czasie. Możemy zadeklarować  jednak już dziś, że dołożymy wszelkich starań, aby nasze oszczędności emerytalne były bezpieczne.

 

Zmieniony ( 12.04.2017. )
 
WODA SODOWA TEŻ MOŻE ODURZYĆ!
Autor: ndrzej Nalepa   
02.04.2017.

Kodeks Etyki dla maluczkich?

Po lekturze artykułu „Prezes PGE GiEK S.A. Sławomir Zawada, naraża PEC na stratę ponad 10 mln złotych” w lokalnej prasie można by stwierdzić, że nie ma się czemu dziwić. Ot lokalna bełchatowska prasa jest niezadowolona z Prezesa PGE GiEK S .A.  pochodzącego z Zawidowa ( województwo dolnośląskie) –podajemy za Wikipedia – choć dziwić może to , że brak na tej stronie  tak istotnej wiadomości jak ta, że jest to gmina o wybitnym znaczeniu dla polskiego biznesu. To stąd pochodzą Prezes PGE GiEK S.A. Sławomir  Zawada,  Wiceprezes  PGE GiEK S.A. S. Żuk, Dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów ds. technicznych Andrzej Legeżyński. Nie wiedzieć czemu ważne dla miast wydarzenia kończą się na 2011r, kiedy to ukończono budowę hali sportowej.  Wielkie niedopatrzenie z jednej strony a szansa dla karierowiczów z drugiej.

Ale ad rem (czyli do rzeczy).  Czy owe miliony, które stracić może miasto Bełchatów – choć to suma niebagatelna w budżecie miasta są tu najważniejsze? Czy może bardziej istotny jest konflikt z władzami lokalnymi? I odbiór tej sytuacji przesz społeczność lokalną?

PGE S.A. wydaje corocznie niemałe sumy, aby relacje ze środowiskiem lokalnym , gdzie mają lub mogą mieć lokalizacje oddziały spółki były dobre lub bardzo dobre. To, co robi Prezes Zawada wydaje się być całkowicie w sprzeczności z taką polityką Grupy PGE. Dodajmy do tego, że w Kodeksie Etyki możemy znaleźć zapisy:

·        Myślimy w perspektywie długookresowej. Planujemy i prowadzimy naszą działal­ność w taki sposób, aby zapewnić długoterminowy zrównoważony rozwój. Nasze codzienne decyzje uwzględniają perspektywę długookresową i przewidują skutki podejmowanych przez nas działań.

·        Przestrzegamy prawa. Wszyscy pracownicy Grupy PGE przestrzegają obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, a także postępują zgodnie z zasadami etyki. Nasze relacje budujemy na obustronnym zaufaniu oraz odpowiedzialności i sza­cunku.

·        Budujemy świadomość o obowiązującym prawie oraz o regulacjach i standardach wewnętrznych GK PGE. Każdy jest zobowiązany do znajomości bieżących przepi­sów prawa i umów regulujących codzienne obowiązki na stanowisku pracy. Wszyscy pracownicy, w tym kadra zarządzająca, są zobowiązani do zapoznawania się z obo­wiązującymi przepisami prawa, związanymi z wykonywaną pracą oraz do uczestnictwa w szkoleniach na temat obowiązujących przepisów, organizowanych przez GK PGE.

·        Jesteśmy partnerem społeczności lokalnych. Dbamy o rozwój obszarów, na których prowadzimy działalność biznesową, podnosimy jakość życia społeczności, wspieramy lokalne wydarzenia, zapewniamy miejsca pracy. Wiemy, że nasza działalność wpływa na życie lokalnych społeczności i staramy się być ich partnerem.

·        Jednym z filarów zaangażowania społecznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej jest Fundacja PGE, która działa w celu zapewnienia transparentności działań oraz budowania zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy, wspierając rozwój lokalnych społeczności, prowadząc działalność polegającą na przyznawaniu grantów oraz realizując autorskie programy społeczne.

Czy opisane w prasie lokalnej  a niezdementowane przez PGE GiEK problemy mieszczą się w kanonach postępowania, które przyjęła na siebie grupa PGE? Oceńcie Państwo sami.

W przyszłym roku mamy wybory lokalne, w następnym do władz ustawodawczych , potem prezydenckie…

PGE jako spółka giełdowa nie ma wpisanego w statut żadnego elementu politycznego (np.najlepsi są nasi z PIS-u), czy regionalnego (np. preferujemy pochodzenie z Zawidowa).

Można więc wyobrazić sobie , że Prezes Baranowski po linii zależności korporacyjnej , czy też minister Macierewicz po linii politycznej wezmą się do roboty i na czas ustabilizują sytuację.

Panta rhei …i może za dwa lata okazać się , że pomimo  dużego poparcia dla idei dobrych dla Polski głoszonych na szczeblu centralnym... nie będzie ich miał kto wcielać w życie.

Zmieniony ( 05.04.2017. )
 
W PGE 1 kwietnia już w marcu.
Autor: Andrxej Nalepa   
31.03.2017.

Struktury Compliance  w PGE raczyły zacząć robić sobie jaja z dużym wyprzedzeniem.

Otrzymaliśmy  odpowiedź  ze struktur PGE w sprawie naszego listu otwartego.

Pani Dyrektor pisze, cyt:

„Dziękuję za zwrócenie uwagi na kwestię regulacji, dotyczących zatrudniania pracowników w spółkach naszej Grupy Kapitałowej. W załączeniu przesyłam szerszą odpowiedź.   (kliknij na link aby przeczytać)

Jednocześnie proszę o informację o to, który z adresów e-mail lub telefonów do Compliance jest nieprawidłowy? Pozdrawiam,  Ewa Gąsiorowska" 

Rzeczywiście zostaliśmy wprowadzeni  w błąd w sprawie koordynatora  Copliance w Elektrowni Bełchatów. Odpowiedź Pani dyrektor w zasadzie zgodna z naszymi oczekiwaniami, wydaje się potwierdzać, że struktura  Compliance  jest dodatkowym , niepotrzebnym kosztem, jaki ponosi Firma. Przy takim poziomie zainteresowania niesprawne e-maile oraz telefony są nieistotne. Pominę już fakt zignorowania sprawdzenia problemu w PGE GiEK S.A. ale jakość kontroli wyraźnie określa jakość dyrektora Compliance.

Tyle korespondencja a jak wygląda to w rzeczywistości.

W marcu nowym dyrektorem technicznym elektrowni Bełchatów został Andrzej Legeżyński pochodzący z Zawidowa koło Bogatyni (podobno bliski kolega jeszcze z przedszkola prezesa Zawady). Z tej samej miejscowości pochodzi Sławomir Zawada - prezes PGE GiEK.  Legeżyński wcześniej w elektrowni przepracował kilka miesięcy. Z kolei w kopalni dyrektorem ekonomiczno-finansowym została Lucyna Zyberyng, ostatnio prezes TBS w Tomaszowie Maz.  Jej mąż jest członkiem zarządu okręgu piotrkowskiego PiS. W lutym asystentem Mariana Rainczuka, dyrektora kopalni Bełchatów, został z kolei Konrad Hennig, politolog i wykładowca akademicki, który starał się o mandat radnego z łódzkiej listy PiS. W ubiegłym roku posadę dyrektora departamentu komunikacji w PGE GiEK otrzymała z kolei związana z PiS Agnieszka Wysocka. Wcześniej była wiceprezydentem Bełchatowa, a przed wyborami samorządowymi nauczycielką języka niemieckiego.  Prezes Zawada zatrudnił mamę, dalej było już łatwiej. W krótkim czasie jej zięć i córka zostali pracownikami elektrowni.  To oczywiście przypadek, broń Boże nie nepotyzm.

Obsadzenie stanowiska kierownika działu organizacyjno-administracyjnego, kierownika działu kadr  w elektrowni Bełchatów to nie jedyne przykłady, które umknęły pani Gąsiorowskiej.

 Z kolei szefem departamentu HR został Marek Szydłowski, radny powiatowy PiS z Pajęczna, który przed nominacją uczył języka polskiego w miejscowej szkole, a wcześniej był dyrektorem placówki.*

PGE poinformowało, że po otrzymaniu zgłoszenia kontrolę już przeprowadzono i nie stwierdzono nieprawidłowości, a rekrutacja pracowników jest prowadzona zgodnie z regułami funkcjonującymi w spółce, a także w zgodzie z zasadami i wartościami opisanymi w kodeksie etyki.

Po tych zapewnieniach jesteśmy uspokojeni i pewni , że reguły obowiązujące w spółce zachęcają nas do inwestowania w ten walor.

Z informacji wynika, że sprawą zainteresował się Prezes PGE S.A. Henryk Baranowski.

Być może ten fakt spowodował, że w dniu dzisiejszym w wyniku zaostrzenia kryteriów oceny pracy  kilku wieloletnich pracowników elektrowni i kopalni otrzymało propozycje rozwiązania umów za porozumieniem stron lub zwolnień. W końcu „bilans musi wyjść na zero”

*  źródło: "Dziennik łódzki - tygodnik 7 dni" z 31 marca 2017r

Zmieniony ( 03.04.2017. )
 
Szansa dla węgla?
Redaktor: Administrator   
29.03.2017.

Stało się. Polscy negocjatorzy dostali potężny argument w negocjacjach z UE w sprawie złagodzenia czy wręcz odstąpienia od polityki dekarbonizacji ostro forsowanej przez cwaniaków z Brukseli. Pytanie oczywiście, czy zechcą i będą potrafili ten argument wykorzystać? Moim zdaniem w końcu w 2007 roku to nie kto inny jak właśnie PIS wpędził nas w to antywęglowe szambo nieudanie negocjując z UE a następnie PO podpisując niekorzystny dla Polski pakiet klimatyczny* i kontynuując zgodną z nim politykę.

Prezydent USA Donald Trump podpisał we wtorek dekret o tzw. "niezależności energetycznej". Akt wycofuje regulacje Planu Czystej Energii wprowadzonego przez poprzedniego prezydenta Baracka Obamę, który ograniczał emisję gazów cieplarnianych w elektrowniach węglowych

Polska w 2016 r wyraziła zgodę na CETA. Przypomnę, jest to porozumienie o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią Europejską. Kanada to wrota dla firm z USA do handlu z krajami UE.

Korzyści dla Europy to 12 miliardów euro. Porozumienie likwiduje 99 procent ceł na towary, dopuszcza firmy do przetargów publicznych i otwiera rynek usług finansowych.

Jest zatem rzeczą oczywistą , że w momencie, gdy prezydent USA odstępuje od polityki dekarbnizacyjnej, koszty tejże polityki obciążające  produkty firm europejskich spowodują wymierne straty. Albo więc odstępujemy od CETA, albo zmieniamy politykę w stosunku do energetyki węglowej.

* http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2829,Parlament-Europejski-zatwierdzil-pakiet-klimatyczny.html?search=94219352

* źródło : europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-34_pl.pdf

Zmieniony ( 31.03.2017. )
 
A szefowa Compliance ciągle na urlopie...
Autor: Andrzej Nalepa   
21.03.2017.
Według naszej wiedzy oraz doniesień medialnych trwa konflikt PIS w okręgu piotrkowskim.  Między politykami PiS trwa tam partyjna wojna. Część posłów, sympatyzujących z szefem MON, próbuje zwalczyć działaczy PiS zrzeszonych wokół senatora Wiesława Dobkowskiego.

Na spotkaniu w siedzibie PiS, posła Macierewicza reprezentował Bartłomiej Misiewicz. Według  doniesień medialnych odczytał on nazwiska ludzi z konkurencyjnej frakcji zatrudnionych w państwowych spółkach, w tym głównie w bełchatowskim PGE GiEK.

Bartłomiej Misiewicz podobno zażądał wyrzucenia ich z pracy a dzień po spotkaniu poseł Macierewicz odwołał Dobkowskiego z funkcji partyjnego pełnomocnika w powiecie bełchatowskim. Oczywiście nic nam do rozgrywek w PIS ale...co na to PGE S.A.

Moim zdaniem jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych  powinna podjąć zdecydowane działania w celu ratowania reputacji.

W powyższym kontekście zgłoszenie, jakie wykonaliśmy do struktur Compilance w PGE S.A. o kontrolę w PGE GiEK S.A. wydaje się być szczególnie zasadne.

Zmieniony ( 22.03.2017. )
 
U szanowanej Damy reputacja znaczy wiele...
Autor: Andrzej Nalepa   
16.03.2017.
 

                                                       Rogowiec 15.03.2017r

Pani Ewa Gąsiorowska

Dyrektor ds.Compliance

PGE S.A.

 

                     LIST OTWARTY

 

Zaczniemy od cytatu:

„Aby zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE, należy skontaktować się z:

Bezpośrednim przełożonym.

• Przede wszystkim należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym.

Komórką właściwą ds. Compliance* lub Audytu.

Można skontaktować się z również z Biurem ds. Compliance, lokalnym Koordynatorem ds. Compliance lub Departamentem Audytu. Można skontaktować się także z Departamentem Prawnym lub Departamentem Bezpieczeństwa. Zadzwonić lub wysłać e-mail.

Udostępniony został numer telefonu +48 22 340 12 02, pod którym w dni robocze od poniedziałku do piątku (9.00 do 17.00) czeka pracownik Biura ds. Compliance.

Można także wysłać zapytanie lub informację o możliwym naruszeniu na adres e-mail uczciwybiznespge@gkpge.pl.

Wiadomość ta trafi do Dyrektora ds. Compliance oraz do Dyrektora ds. Audytu”. Powyższe cytaty pochodzą z Kodeksu Etyki  zamieszczonego na stronie: http://www.gkpge.pl/media/pdf/Compliance/kodeks_etyki_final.pdf

Zarządy Związków ZZPRC oraz MZZPE działających w Elektrowni Bełchatów mając wątpliwości co do sposobu zatrudniania pracowników od stycznia 2016r na spotkaniu z pracodawcą w dniu 21 lutego 2017r zwróciły się z tym problemem do uczestniczącego w spotkaniu przedstawiciela Compilance w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów o sprawdzenie ww. kwestii.

W związku z brakiem reakcji do dnia dzisiejszego tj. 15 marca 2017r postanowiliśmy zwrócić się do Państwa, uznając, że działanie PGE  m.in. w kwestii przestrzegania zasad Kodeksu Etyki nie jest fikcją na potrzeby marketingu i liczymy na rzetelną kontrolę w zakresie zatrudniania i zgodności z obowiązującymi procedurami w PGE GiEK S.A. oraz w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

 * Compilance - Compliance – zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń. Celem systemu compliance w organizacji jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji. źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Compliance

Zmieniony ( 17.03.2017. )
 
Wystąpienie o podwyżki
Autor: Andrzej Nalepa   
15.03.2017.

W związku z licznymi telefonami  pracowników domagającymi się wzrostu wynagrodzeń Zarząd ZZPRC oraz MZZPE zwróciły sie się do Pana Dyrektora Marka Ciapały o uruchomienie podwyżek płac w PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów.

Rosnąca inflacja oraz wyniki osiągane przez Elektrownie Bełchatów upoważniają do takiego wystąpienia.

Już dziś nowo przyjmowani pracownicy zatrudniani są niejednokrotnie na stawkach wyższych niż wieloletni pracownicy elektrowni. Świadczy to o niskich stawkach na tych stanowiskach oraz  anty motywacyjnie wpływa na postawę pracowników.

Przypominamy , że PIS , z namaszczenia którego obsadzone są władze PGE oraz PGE GiEK s.a. szedł do wyborów z deklaracją większego niż poprzednia ekipa (PO) wyczulenia społecznego.

Wydaje się, że działania na szczeblu spółek drastycznie rozmijają się z działaniami Władz Centralnych. Ten dysonans zaczyna być coraz bardziej odczuwalny co budzić musi zdziwienie i rozczarowanie.

Zmieniony ( 14.03.2017. )
 
Co dalej Panie Prezesie z naszym PPE?
Autor: Andrzej Nalepa   
14.03.2017.

Niespełna 2 lata temu Zarząd PGE GiEK S.A.  rozpoczął proces wyłaniania jednego zarządzającego dla programów PPE prowadzonych u poszczególnych pracodawców w oddziałach spółki. W proces zaangażowani byli pracownicy centrali , oddziałów, jak również przedstawiciele strony społecznej. W toku prac określono kryteria, jakie powinien spełnić Zarządzający, aby zarządzać środkami zgromadzonymi na kontach programów emerytalnych pracowników PGE GiEK.

Obok kryteriów nazwijmy to technicznych (Zarządzający oferują dwa fundusze rekomendowane w zależności od wieku pracownika oraz fundusz indywidualny), jakie musieli spełnić potencjalni zarządzający, uzyskano również znaczącą obniżkę kosztów całkowitych zarządzania. Powinno to przełożyć się na wymierne efekty na koncie każdego uczestnika PPE. W konsekwencji procesu na „placu boju” pozostały dwie firmy.

Na przełomie 2016/17 roku nastąpiło swoiste przyśpieszenie . Odbyły się spotkania w Oddziałach PGE GiEK przedstawicieli obu firm przy udziale osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu ze strony spółki, dyrekcji i związków zawodowych . Te ostatnie mając do wyboru zbliżone parametry i koszty po analizach i konsultacjach wskazały preferowaną firmę.

Wydawać by się mogło , że wszystkim w takiej sytuacji powinno zależeć na sfinalizowaniu procesu i doprowadzenie do sytuacji, gdzie dalsze inwestowanie środków zgromadzonych na kontach pracowników będzie odbywało się ze zdecydowanie niższymi kosztami.

Niestety, odnieść można wrażenie ,że po przyśpieszeniu mamy wyraźne zwolnienie. Być może ma to związek (choć nie musi) z informacją , że PGE S.A. założyło własne TFI.

Co prawda patrząc choćby na KGHM własne TFI wcale nie musi oznaczać chęci zarządzania środkami przeznaczonymi na emerytury pracowników ale …lepiej dmuchać na zimne.

Przestrogą powinien tu być casus firmy energetycznej Enron* w USA.

Nie bez znaczenia jest też dotychczasowe doświadczenie pracowników PGE związane z wymianą akcji oraz dywidendami z akcji pracowniczych. Sądy, odwołania, kolejne instancje – tak nie buduje się zaufania.

Oczekujemy od zarządu PGE GiEK przyśpieszenia i  dokończenia procesu , który pozwoli na znaczące obniżenie kosztów inwestowania naszych pieniędzy.

Szkoda , że zamiast zadać tytułowe pytanie na posiedzeniu "Miedzy" musimy je zadać przez internet...

 

*   Enron http://www.aferyfinansowe.pl/afery-finansowe-na-swiecie/enron/

Zmieniony ( 14.03.2017. )
 
Uniki Prezesa PGE GiEK
Autor: Andrzej NAlepa   
06.03.2017.

W dniu 03 marca miało odbyć się spotkanie Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników „Miedza” ze Stroną Pracodawców. Strona społeczna zabiegała o udział w spotkaniu Prezesa Spółki PGE GiEK S.A. Pana Sławomira Zawady.

Aby uniknąć kolizji z planami Prezesa pozostawiliśmy stronie Pracodawców swobodę w ustaleniu daty i godziny spotkania. Ponieważ jednak na spotkaniu Prezes się nie pojawił, strona społeczna uznała to za wyraz lekceważenia przedstawicieli pracowników i opuściła spotkanie.

Wyraziła przedtem oburzenie z takiego podejścia Prezesa. Ponadto podkreśliła, że obecnie sprawujący władzę w Spółce wybrańcy, namaszczeni zostali po wygranej PIS w 2015r. Strona społeczna oczekiwała, że prospołeczna polityka będzie prowadzona nie tylko przez władze centralne, ale również w spółkach z większościowym udziałem Ministrów Rządu Polskiego a także w PGE GiEK S.A. Jak na razie takiego podejścia nie zauważyliśmy.

Ponadto dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że nieobecność Szefa Spółki powoduje, iż spotkania kończą się …"koniecznością zapoznania Prezesa Zarządu z problemem"....i na tym koniec. Nie powinna dziwić więc taka a nie inna reakcja Przedstawicieli Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników „Miedza”

Zmieniony ( 06.03.2017. )
 
Spotkanie się odbyło i tyle..
Autor: Andrzej Nalepa   
17.01.2017.

11 stycznia  w godz. 9:00 – 12:15  odbyło się spotkanie będących w sporze zbiorowym dwóch największych Związków Zawodowych działających w Elektrowni Bełchatów z Dyrektorem Elektrowni  i przedstawicielami PGE GiEK S.A. na czele z Dyrektorem HR z Panem Markiem Szydłowskim. Przedmiotem rozmów miały być kwestie negocjowanego porozumienia, kończącego spory zbiorowe w Elektrowni Bełchatów.

Niestety, spotkanie nie przyniosło żadnych rezultatów. Można było odnieść wrażenie , że odbyło się tylko po to, aby móc stwierdzić, że prowadzone są rozmowy.

Strona Pracodawców była „merytorycznie przygotowana” w sposób, jaki nigdy nie przytrafił się  za poprzedniego prezesa PGE GiEK S.A.

Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka , że do końca 2017 roku obowiązuje dotychczasowa Umowa, a po niej do 2027 powinna obwiązywać umowa podpisana przez pozostałe 4 elektrowniane organizacje związkowe.

Naszym zdaniem ma ona istotne wady i bez ich wyeliminowania nie widzimy możliwości jej podpisania.

Najważniejszą rzeczą jest status pracodawcy w Oddziale Elektrownia Bełchatów.

Jesteśmy przekonani, że odebranie tego statusu Dyrektorom w Oddziałach w następnej kolejności będzie  grozić utratą uprawnień pracowniczych wynikających z ZUZP.

Nie godzimy się również na proponowany poziom etatyzacji*, ponieważ już dziś zgłaszane są przez naszych Członków kłopoty z udzieleniem należnych pracownikom dni wolnych. 

Brak zgody na naszą propozycję zapisu cyt: „W sytuacji obniżenia zatrudnienia poniżej uzgodnionego  w Porozumieniu poziomu, Pracodawca zobowiązuje się do niezwłocznego uruchomienia procedury zatrudniania nowych pracowników.” stawia pod znakiem zapytania  chęci uzupełniania zatrudnienia w ww. sytuacji.

Nie możemy podpisać się pod punktem cyt: „Naruszenie przez pracownika lub kadrę zarządzającą wartości etycznych i naczelnych zasad określonych w Kodeksie Etyki stanowić będzie podstawę do wyciągnięcia ujemnych skutków prawnych dla osób naruszających Kodeks.”   Związek zawodowy nie jest bowiem od tego, aby stwarzać  Pracodawcy więcej możliwości karania pracowników

Czy jest sens dalej udawać,  że prowadzone są rozmowy? Wszystko zależy od stanowiska Zarządu PGE GiEK S.A.  Z naszej strony możemy zapewnić , że nie uchylamy się od rzeczowego dialogu, ale fikcję proponujemy zostawić autorom beletrystyki.

 

*- Etatyzacja - liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, określona dla Pracodawcy, niezbędna do bezpiecznej i efektywnej realizacji zadań
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
Niebawem nowe władze PGE?
Redaktor: Administrator   
13.01.2017.
RN PGE ogłosiła konkurs na prezesa i członków zarządu

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i sześciu wiceprezesów X kadencji zarządu, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 stycznia.

Konkurs obejmuje stanowiska prezesa, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. operacyjnych, wiceprezesa ds. inwestycji kapitałowych, wiceprezesa ds. korporacyjnych, wiceprezesa ds. innowacji oraz wiceprezesa ds. międzynarodowych.

Jak wynika z komunikatu - termin przyjmowania zgłoszeń mija 27 stycznia 2017 r.
Zmieniony ( 13.01.2017. )
 
W 2017 rok z optymizmem...
Autor: Andrzej Nalepa   
30.12.2016.
W dniu 28 grudnia odbyło się spotkanie Dyrekcji ze Związkami Zawodowymi działającymi w Elektrowni Bełchatów.

Proponowany przez Pracodawcę porządek spotkania  przedstawiał się następująco:

·         Porozumienia w sprawie zakończenia sporów zbiorowych na tle kwestii restrukturyzacyjnych i stabilności zatrudnienia; porozumienia ws. Kodeksu etyki;

·         Konsultacje płacowe na 2017 rok,  zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (Załącznik Nr 22 do ZUZP „MECHANIZM USTALANIA WSKAŹNIKA WZROSTU PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA U PRACODAWCY”);

·         Umowa grupowego ubezpieczenia PPLUS ( rekomendacja przedłużenia lub przeprowadzenia negocjacji ).

Niestety Pracodawca uchylił się od jakichkolwiek negocjacji w sprawie zakończenia sporów zbiorowych.  Stwierdził , że skoro na 11 styczna 2017r zapowiedziane jest spotkanie Związków Zawodowych działających w elektrowni a  skupionych w Porozumieniu Miedza z Zarządem PGE GiEK S.A. to nie ma sensu aby włączał się teraz w ten proces.

Tak więc oczekujemy na spotkanie z Zarządem PGE GiEK w dniu 11 stycznia 2017r.

O negocjacjach w sporze zbiorowym i oszustwie przy podpisywaniu mechanizmu ebidty w następnym materiale.

Zmieniony ( 30.12.2016. )
 
Średniowiecze w PGE?
Autor: Andrzej Nalepa   
09.12.2016.

Czy w PGE zapłoną stosy?

PGE Polska Grupa Energetyczna przyjęła system zarządzania zgodnością Compliance* i Kodeks etyki dla całej grupy.  Określiła w nim najważniejsze wartości, którymi zamierza kierować się w swoich działaniach.

Kodeks etyki** Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników oraz od kadry zarządzającej.

Wydawać by się mogło , że ten zestaw norm przekazany grupie będzie wdrażany poprzez wcielanie go w życie od góry do dołu korporacji.

Normy jakimi chce się kierować grupa PGE z deklaracji są przyjazne pracownikowi. Tylko przyklasnąć takiemu pomysłowi!

Niepokoić może zamiar karania pracowników za nieprzestrzeganie zawartych w tymże Kodeksie Etyki norm. A już kuriozalne wydaje się oczekiwanie od związków zawodowych, że wyrzekną  się obrony pracowników dotkniętych podejrzeniem naruszenia kodeksu. Moim zdaniem organizacje związkowe podpisując zgodę na karanie pracowników z tego tytułu „nieco” się zagubiły.

Korzystając z okazji, chcąc pokazać „zalety” Kodeksu Etyki PGE zgłaszamy publicznie potrzebę sprawdzenia zasady zatrudniania pracowników do oddziałów od początku 2016r.  Mamy poważne obawy, że procedury obowiązujące w tym zakresie w grupie PGE w wielu wypadkach odbiegają dalece od zasad stosowanych. Dodajmy, że donosicielstwo nie jest dobrym sposobem na integrację załogi i nie sprzyja budowaniu przyjaznej atmosfery.

Rodzi to podejrzenie , że zasady owe mają być batem na maluczkich, w pozostałych zaś przypadkach  opaska Temidy skutecznie przysłoni niewygodne fakty.

Ponieważ  ZZPRC Elektrowni Bełchatów powołany został do obrony interesów pracowniczych a nie zwiększania ilości podstaw, jakimi może dysponować pracodawca czy korporacja w celu karania pracowników, nie zamierzamy podpisywać tego typu porozumień.

Etyka, która pozwala na zatrudnianie kolegów partyjnych a nie pozwala na zatrudnienie członka rodziny zmarłego wieloletniego pracownika jest dla nas niezrozumiała.

Wprowadzajmy dobre wzorce przykładem , szkoląc i propagując te dobre praktyki, wiedząc , że proces wymaga czasu i cierpliwości. Średniowieczne metody karania i „płonące stosy” zostawmy jako niechlubną kartę w historii etyki.

 

* Compliance – zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń. Celem systemu compliance w organizacji jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji.

** etyka - w sensie potocznym — etyka to ogół norm moralnych uznawanych w pewnym czasie przez jakąś zbiorowość społeczną jako punkt odniesienia dla oceny i regulacji postępowania w celu integracji grupy wokół pewnych wartości

Zmieniony ( 09.12.2016. )
 
Czy osiągniemy kompromis?
Autor: Andrzej Nalepa   
08.12.2016.

Powoli zbliżamy się do końca 2016r. Ostatnie spotkanie z pracodawcą  cofnęło nas w negocjacjach o rok. Postanowiliśmy pokazać Państwu punkty, które na dziś uniemożliwiają nam podpisanie Porozumienia.

  • Kodeks Etyki
  • Poziom zatrudnienia (etatyzacja
  • Status pracodawcy w Oddziałach
  • Wysokość odszkodowania.

Szerzej opiszemy te różniące nas elementy w kolejnych artykułach.

Zmieniony ( 09.12.2016. )
 
Informacja dla Członków ZZPRC
Redaktor: Administrator   
27.11.2016.
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego informuje, że w związku z rozwiązaniem umowy z PZU na ubezpieczenie antybiotykowe, karty upoważniające do korzystania z w/w ubezpieczenia tracą ważność z dniem 01.12.2016 r
Zmieniony ( 27.11.2016. )
 
Pikieta - komunikat PZZ "Miedza"
Autor: Andrzej Nalepa   
10.10.2016.

Komunikat PZZ Pracowników „Miedza”

 

Pikieta przełożona

 

Miedza rozmawia z Zarządem PGE GiEK S.A.

12 października 2016r  odbyło się spotkanie Zarządu PGE GiEK SA z Porozumieniem Związków Zawodowych Pracowników PGE „Miedza”.
Rozmowy dotyczyły najistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej PGE, w tym w szczególności etatyzacji, trwałości stosunków pracy i świadczeń dla pracowników, zagrożeń  i możliwych kierunków rozwoju Oddziałów PGE GiEK SA.

Obie strony Zarząd PGE GiEK S.A. oraz Związki Zawodowe podkreślały potrzebę inwestycji w złoże Złoczew. Zarząd zapewniał o intensywnych działaniach w celu uzyskania w 2017r  koncesji na wydobycie węgla.

 

Aby umożliwić proces negocjacji, wykazując dobrą wolę i chęć wynegocjowania jak najlepszych dla Pracowników rozwiązań, widząc wolę negocjacji ze strony PGE GiEK Związki Zawodowe skupione w Porozumieniu Pracowników „Miedza” postanowiły o zawieszeniu przeprowadzenia  protestu w dniu 14.10.2016r.

Tym samym informujemy że pikieta pod siedzibą PGE GiEK S.A w dniu 14 października 2016r nie odbędzie się.
Zmieniony ( 13.10.2016. )
 
W piątek pikieta ale rozmowy trwają
Redaktor: Administrator   
05.10.2016.

Na 14 października w godz. 11-13 zapowiedziana jest pikieta związków zawodowych pod siedzibą PGE GiEK S.A. Równocześnie trwają negocjacje celem zakończenia trwających w spółce sporów zbiorowych.

Od wyniku tych rozmów zależą dalsze działania strony społecznej w spółce. Ponieważ negocjacje trwają - na dzisiaj zapowiedziane jest przedstawienie już w formie konkretnych zapisów, uzgodnień ramowych do jakich doszło w ubiegłym tygodniu.

Ale jak to mówią dibeł tkwi w szczegółach. Rozmowy trwają nie będziemy więc ich komentować,  licząc na pozytywne ich zakończenie.

(kliknik aby przeczytać zgłoszenie pikiety)

Zmieniony ( 10.10.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 30 z 984
Sonda
Tworzenie koncernu jest:
 
Popularne
Gościmy

Strona działa już
3662 dni.