Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Bełchatów

Aktualny stan negocjacji płacowych na rok 2022 w Elektrowni Bełchatów

Negocjacje płacowe na bieżący rok rozpoczęliśmy już w IV kwartale 2021 r. Ponieważ co roku słyszymy, że nasze oczekiwania są za duże wobec założeń ujętych w planach PGE S.A. wystąpiliśmy o rozpoczęcie negocjacji na tyle wcześnie, aby mogły zostać ujęte w planach. Już 11 listopada złożyliśmy pismo o rozpoczęcie negocjacji.  (tu LINK do pisma)

W związku z tym, iż Pracodawca nie miał żadnych propozycji płacowych, w grudniu złożyliśmy wspólne stanowisko związków zawodowych działajacych  w Elektrowni Bełchatów dotyczące wzrostu wymagrodzeń na 2022 r.  (tu LINK do pisma)

Odbyło się spotkanie z Pracodawcą, na którym zaproponował on podwyżki na poziomie roku...2020!

Brak realistycznych, uwzględniajacych rzeczywistą inflację propozycji płacowych oraz nowe haracze narzucone Pracownikom przez większościowego właściciela PGE S.A. zmusiły nas do przedłożenia pisma w dniu 24.01.2022 r. z żądaniem wzrostu wynagrodzeń na poziomie 850zł od 1 stycznia 2022 r. (tu LINK do pisma) Prezentujemy nasze pismo, ale tożsame w treści złożyły pozostałe organizacje.

Ponieważ naszym zdaniem niepodpisanie porozumienia płacowego do końca ub. roku jest złamaniem zapisów ZUZP a także wobec informacji o zamiarze wydzielania pracy na zewnątrz elektrowni bez stosownych opinii i uzgodnień ze stroną społeczną, co uznajemy za pogwałcenie istniejacych zapisów w wewnętrznych źródłach Prawa pracy. 

W reakcji na powyższe Związki Zawodowe działąjące u Pracodawcy złożyły w dniu 15.02.2022 r stosowne Pismo (tu LINK do pisma)

Wobec powyższego związki zawodowe działajace w Elektrowni Bełchatów powołały Komitet Protestacyjno Strajkowy.

W najbliższym czasie podejmie on decyzję co do przeprowadzenia referendum strajkowego.

Artykuł dodał: Andrzej Nalepa

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Logo
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności