Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Bełchatów

Przypominamy - w ZZPRC trwają wybory Delegatów na XXXVI WZD

Zasady wyboru Delegatów na XXXVI WZD w oparciu o Statut i Uchwały Zarządu  ZZPRC 

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.

Wybory odbywają się na następujących zasadach:

  1. Do  7 kwietnia określenie okręgów wyborczych i ilość wybieranych w danym okręgu   delegatów.
  2. Do  24 kwietnia – zwrotna informacja do Zarządu kto kandyduje (zgoda na kandydowanie).
  3. Do  04 maja  – ogłoszenie list kandydatów na delegatów po weryfikacji.
  4. Wybory Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego  odbędą się w terminie określonym uchwałą Zarządu ZZPRC w dniach:   08.05.2023r  –  22.05.2023r.
  5. Do władz Związku kandydować może członek Związku posiadający przynajmniej 3 - letnie nie przerwane członkostwo w ZZPRC.
  6. Funkcji związkowej nie może pełnić osoba zajmująca kierownicze stanowisko w zakładzie (dyrektor, zastępcy dyrektora, kierownicy komórek organizacyjnych, osoby na stanowiskach bezpośrednio podległych dyrekcji), Delegatów na Walne Zebranie wybiera się według klucza 1/10.
  7. Nie ogranicza się liczby kandydatów.
  8. Głosuje się na poszczególnych kandydatów. Oddanie ważnego głosu polega na postawieniu znaku X w kratce przy nazwisku kandydata, na karcie do głosowania.  Maksymalna ilość wskazań na karcie do głosowania, może być mniejsza lub równa ilości wybieranych delegatów w danym okręgu wyborczym.
  9. Głosowanie jest tajne.
  10. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz    Związku.

XXXVI  Walne Zebranie Delegatów  ZZPRC  odbędzie się  23.06.2023r.                                                                        

Artykuł dodał: Andrzej Nalepa

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Logo
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności