Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Bełchatów

Duda otrzeźwiej

Zawsze powtarzam, nie bawimy się w politykę , i każda władza uderzająca w uprawnienie pracownicze musi być piętnowana. A ponieważ mamy na nią wpływ praktycznie tylko przy wyborach lub wielkich ruchach społecznych apelujemy, idąc na wybory pamiętaj kto odbierał ci uprawnienia!

Podobno niebawem jakieś wybory mają być… Dziś korzystając z okazji, pod osłoną strachu przed covid-19, Rząd wprowadza w Tarczy 4, przy współudziale central związkowych, jak mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz cyt:  

„Nasze propozycje wypracowaliśmy w dialogu z przedstawicielami pracowników, w tym w szczególności z NSZZ „Solidarność". Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami” 

niekorzystne dla pracowników zmiany,  Oto część z nich:

Czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku. W okresie epidemii pozwoli to pracodawcy wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. Ma to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

Ograniczenie – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł brutto miesięcznie) – odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług.

Niestosowanie – w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.

Pamiętaj o swoich uprawnieniach oddając swój głos.

2020-05-21 00:49:10

Artykuł dodał: Andrzej Nalepa

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Logo
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności